MENU

Head: TESDA, ILO magsasanib para sanayin ang kababaihan sa STEM


May 6, 2018

Magsasanib  puwersa ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at International Labour Organization (ILO) para palakasin ang kasanayan ng mga kababaihan   sa larangan ng Science, Technology, Engineering at Mathematics (STEM),  partikular  sa animation, game at software development.

Kaugnay nito, ilulunsad ng ILO ang Women in STEM Workforce Readiness and Development Program upang matugunan  ang problema ng mga kababaihan kung bakit kakaunti lamang ang  interesado na pasukin ang industriyang ito, partikular sa larangan ng information technology (IT).

Anila, sa  Pilipinas, kaunti lamang ang mga babae  na nagkakagusto   na kumuha  ng  mga  kurso sa information technology  dahil sa mga “cultural biases”   tungkol sa  ‘career opportunities’ sa nasabing  larangan.   Bunsod nito, napapakawalan nila ang  magandang pagkakataon na makapagtrabaho sa hanay ng information technology, kung saan malaki ang kanilang potensyal na magtagumpay .

Sa ilalim ng programang ito, plano ng ILO na pasimulan ang  ‘school-to-work- program para sa may 200 female students sa larangan ng IT, partikular  sa animation, game at software development, upang mahimok at maihanda ang maraming mga kababaihan at kabataang babae na kumuha ng IT courses.

Ang programang ito ay naglalayon na bigyan  ang mga kababaihan ng demand-led technical STEM-related skills and employability  na may kasamang enterprise-level leadership training para matulungan sila na  labanan ang  kanilang takot  na  pasukin, manatili at  umunlad  sa mga  STEM  industries gaya ng Information-Business Process Management (IT-BPM).

Ang TESDA bilang central technical skills provider ng bansa, ay nakahandang suportahan ang  ILO  sa  pamamagitan ng scholarship vouchers para sa paunang  pagsasanay  sa may 125 kababaihan sa animation, game development at software programming  sa Human Resource Development Institute (HRDI) (50 trainees) at  sa ilang piling private sector training providers (75 trainees).

Ayon kay TESDA Director General Guiling “Gene” A. Mamondiong, sa kasalukuyan ay nangangalap na ang   Human Resource Development Institute (HRDI)  ng mga babaeng enrolees na interesadong sumailalim sa pagsasanay sa dalawang programa o kurso na inaaalok ng ahensya, ang  animation at  game  development.

Ayon kay   Mamondiong, ang programa ay  nakatakdang magsimula sa darating na Hunyo taong kasalukuyan, kaya nanawagan ito sa mga interesadong  kababaihan na magpatala na sa HRDI.

Para sa mga  interesado at  karagdagang impormasyon sa programa, maaring magtungo sa tanggapan ng HRDI sa  Philippine-Korea Friendship Center sa Bayani Road, The Fort, Taguig City o tumawag sa  tel. # 63(2)8439510/0918-217-8647.

Dagdag pa ng TESDA Chief na Layon ng ahensya na pasiglahin ang interes at sanayin ang nabanggit na bilang ng mga kababaihan sa  mga  trabaho na may kinalaman sa STEM-related areas  at para matiyak na magbiyan sila ng tamang pagsasanay at matulungan na makapasok ng trabaho sa mga kompanya   na nangangailangan ng mga skilled workers sa nasabing larangan.

Tiniyak ng ILO na magkakaloob  sila ng soft skills training support, mentoring at career talks para sa mga kababaihang trainees  para matulungan silang makapasok ng trabaho matapos ang pagsasanay

Ang TESDA HRDI ay itinatag noong 2014 katuwang ang Korean Government sa pamamagitan ng KOICA upang maging sentro sa pagpapahusay sa  mga TVET sa  digital arts at automation para paunlarin ang kasanayan ng  mga trainers at industry workers sa bansa.

Layunin nito na e-develop ang mga kuwalipikadong mga TVET trainers at industry workers para mapataas ang antas ng kanilang kuwalipikasyon upang matiyak ang tuluy-tuloy na paghahatid  ng mga ‘quality-assured competency-based technical vocational education ‘ at pagsasanay sa bansa.

Kabilang sa mga kursong ibinukas ang electrical installation and maintenance; 3D animation, game development, mechatronics servicing; basic Korean language and culture.
Back to List